Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Link Web
About Government > Posts
Administrative System of HCM CityThursday, 03/06/2014, 14:05

HCM City People’s Council, Term 8 (2011-2016)

HCM City People’s Council, Term 8 (2011-2016)
Chairman: Ms. Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Vice Chairman: Ms. Trương Thị Ánh Standing member: Mr. Nguyễn Thanh Chín

 

Legislation Board:
Head: Mr. Phạm Văn Bá
Deputy heads: Mr. Trương Lâm Danh; Mr. Phạm Hiếu Nghĩa
Members: Mr. Trần Trọng Dũng; Ms. Trần Thị Tuyết Hồng; Ms. Lê Thị Bình Minh; Mr. Dương Văn Nhân; Mr. Lê Hùng Sơn; Ms. Lê Thị Ngọc Thanh; Mr. Hà Phước Thắng; Mr. Nguyễn Văn Tùng
 
 
Economic and Budgetary Board:
Head: Mr. Phạm Văn Đông
Deputy heads: Mr. Nguyễn Văn Lâm; Mr. Nguyễn Tấn Tuyến
Members: Ms. Thượng Mỹ An; Mr. Nguyễn Hoàng Minh; Mr. Văn Đức Mười; Mr. Nguyễn Thành Nhân; Mr. Vương Đức Hoàng Quân; Mr. Từ Minh Thiện; Mr. Trần Văn Thiện; Mr. Bùi Tá Hoàng Vũ
 
 
Cultural and Social Affairs Board:
Head: Mr. Huỳnh Công Hùng
Deputy heads: Mr. Nguyễn Hồng Hà; Ms. Thi Thị Tuyết Nhung
Members: Ms. Tô Thị Bích Châu; Mr. Võ Anh Dũng; Mr. Đinh Phương Duy; Mr. Nguyễn Văn Hiếu; Mr. Lâm Thiếu Quân; Ms. Nguyễn Thị Thanh Thúy; Ms. Nguyễn Thị Bích Thủy; Ms. Hoàng Thị Diễm Tuyết


Views: 1 Print Back
 
Date: